Stop de Roller Coaster

Voordat we het weten is ons oordeel geveld.

Ik zie iemand, ik heb mijn oordeel direct klaar en ik handel ernaar. Hij of zij is goed of fout. Of doet dingen goed of fout. Dit gaat de hele dag door. Heel menselijk. Maar hoe wenselijk?

Dergelijke oordelen leiden tot beschuldigen, de nood om te veranderen, dingen anders willen. Deze gedachten brengen ons vaak automatisch in een negatieve spiraal van denken en handelen. We verliezen dan niet alleen het gewaarzijn van het moment, maar ook heel veel energie én de vrijheid om te kiezen welke actie we echt willen!

Daarom is een belangrijk onderdeel van het beoefenen van mindfulness het cultiveren van een niet – veroordelend en niet – reactief gewaar zijn. We kunnen deze vrijheid herwinnen, in een eerste stap, door eenvoudig de situatie te herkennen zoals ze is. Dit betekent erkennen dat er een automatische piloot is, zonder ons zelf vast te pinnen op de automatische neiging om te reageren.

Geef een reactie