Roeland over Compassie en Verantwoordelijkheid

Compassie en mindfulness hebben elkaar nodig. Om compassie te beoefenen, om je vriendelijk te kunnen verhouden tot je eigen lijden en dat van anderen, moet je het lijden eerst opmerken. Andersom blijkt mindfulness gemakkelijker te worden ontwikkeld met een vriendelijke houding.

Vriendelijk is niet zwak of passief

Vriendelijkheid en zwakte worden nogal eens onterecht met elkaar verbonden. Eén van de belangrijkste vormen van weerstand die mensen voelen bij het ontwikkelen van een liefdevolle verhouding tot zichzelf, is de angst te vervallen in passiviteit: “Maar word ik toch een zacht ei!”

Door vriendelijkheid sta je aan je eigen roer

Het tegendeel blijkt waar. De beoefening van mindfulness en compassie leidt er toe dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen. De beoefening vraagt een bijzondere moed. Mindfulness training schept de mogelijkheid om aandachtig stil te staan bij je ervaring, ook op moeilijke momenten. Hierdoor raak je meer vertrouwd met je automatische neigingen en leer je zelf te kiezen. Compassietraining ondersteunt dit proces. Door niet toe te geven aan de automatische neiging tot (zelf)kritiek en rustig en vriendelijk te kijken naar problemen vergroot je je mogelijkheden om zelf te kiezen. Zo sta jij aan het roer in plaats van je emoties.
Het is dus niet compassie beoefenen óf handelen. Compassiebeoefening én actie nemen in je leven gaat heel goed samen.

Schuldgevoel bijvoorbeeld

Laten we schuldgevoelens als voorbeeld nemen. Automatische neigingen die op kunnen komen bij schuldgevoel zijn: het ontkennen van schuld of juist het gebukt gaan onder schuldgevoel. In therapiegesprekken kom ik bijvoorbeeld mensen tegen die zo worden geabsorbeerd door schuldgevoelens over het tekort zijn geschoten naar hun kinderen in het verleden, dat ze geen aandacht meer vrij hebben voor hun kinderen in het nu. Wanneer je bewust compassie brengt bij het lijden dat je schuldgevoelens met zich meebrengen, kun je het schuldgevoel niet meer ontkennen. Tegelijk voorkomt compassie dat je in het schuldgevoel verdrinkt, waardoor je juist meer in staat bent tot een actie van reparatie.

Zo kies je bewuster door compassie 

Een ander voorbeeld kan zijn als je je slecht behandeld voelt door iemand anders. Automatische reacties kunnen dan zijn om verbaal (of nonverbaal) agressief te reageren; terug te vechten. Of om juist te vermijden, bijvoorbeeld door het gebeurde te bagataliseren, de agressie op jezelf te richten (“wat ben ik toch een kwetsbaar type”) of de persoon in kwestie te ontlopen. Wanneer je bewust compassie bij het gekwetste gevoel brengt en de diepte hiervan erkent, is er geen mogelijkheid tot vermijden meer. Je zult minder snel automatisch reageren en beter in staat zijn de situatie bewust te beantwoorden. Het antwoord kan zijn dat je duidelijk een grens trekt naar de andere persoon. Het antwoord kan zijn dat je het besluit los te laten, omdat de pijn eigenlijk een oude pijn is en niet met de persoon in kwestie te maken heeft. Hoe dan ook het zal meer je eigen keuze zijn.
Mindfulness en compassiebeoefening stellen je in staat actief te kiezen in plaats van je passief door je emoties mee te laten slepen.
Roeland Schaddelee, GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut

Lees meer over compassie
Klik op deze link om meer te lezen over mindfulness en mijn trainingen in Bussum
Bel 06 2699 6310 of mail me als je vragen of opmerkingen hebt.

Facebook pagina Over Mindfulness voor Starters
Alle basistrainingen en coaches mindfulness in Nederland
Ontvang iedere maand alle blogs

Illustratie is foto van Pixabay

Bericht Over Verwoordelijkheid En Compassie Voor Trump

Geef een reactie