Het resultaat van mindfulness is een saai, cult-achtige kalmte en een zelfgenoegzaam en kleurloos volkje. Daar wil ik niet bij horen….

Volgens deze opvatting zijn mensen die mindfulness beoefenen kleurloos, smakeloos en sloom en in een andere wereld. Geen tijd en zin in de wereldse zaken. Zo iemand is natuurlijk pacifist, zonder woede en lust. Sarcasme of humor is niet toegestaan. Onfeilbaar en ernstig te allen tijde.

Praktijk en resultaat

Het is zo gemakkelijk om de praktijk van mindfulness te verwarren met wat de resultaten van mindfulness kunnen zijn.Bij het mindfulness oefenen vertragen wij allerlei activiteiten zoals lopen, ademhalen, zitten, denken enzovoort. Mensen denken dan al snel dat dit betekent dat mensen die aan mindfulness doen traag zijn, afgevlakt, afwezig zijn en niet alert reageren op gebeurtenissen. Mensen die mindfulness doen kunnen geen sprinters zijn, geen MacDonald-kok en geen verkeersleider of militair.

Stereotype op zijn kop

Kleurloos, smakeloos en traag, het is een oud stereotype en net als alle stereotypen verderfelijk en hardnekkig. Intussen is mindfulness succesvol in operatiekamers van ziekenhuizen, in het leger en in de topsport….

Vertraging leidt tot beter onderzoek van de ontelbare gemoedstoestanden en emoties

Het punt van vertraging tijdens de mindfulness-praktijk is om te laten zien hoe de eigen geest werkt. Daarom start de trainer tijdens een mindfulness training met vertraging van beweging. Het vertragen van beweging is het eerste en het meest voor de hand liggende en het meest toegankelijk.
Als je zodoende meer zicht hebt gekregen op de werking van de geest, stapt de trainer over naar meer ingewikkelde processen in de geest. Zoals gemoedstoestanden (verlegen, extravert, ambitieus, reflecterende …) en gevoelens en emoties (van verdriet tot geluk en alles daartussen en omheen).

Van vertraging naar de topsport

Als je meer zicht krijgt op de werking van de geest als het gaat om gemoedstoestanden, gevoelens en emoties dan kun succesvoller zijn als chirurg, piloot of als topsporter

Zie ook
Haarlemmer Olie

Kijk hier als je een mindfulness trainer bij jou in de buurt zoekt op plaats, datum en kosten.

Vrij vertaald naar Barry Boyce Things what people get wrong about mindfulness.

Over Mindfulness – Het Resultaat Van Mindfulness Is Een Saai, Cult Achtige Kalmte En Een Zelfgenoegzaam En Kleurloos Volkje. Daar Wil Ik Niet Bij Horen….

Geef een reactie