WAT IS MINDFULNESS?

Zonder dat we er ons van bewust zijn, denken wij vaak aan dingen die gebeurd zijn of nog moeten komen. Met andere woorden, wij zijn meer bezig met het verleden en de toekomst dan met wat er zich op dit moment afspeelt. We denken aan het eten vanavond, de voetbalwedstijd morgen of het gesprek van gisteren. Aan het huidige moment wordt voorbij gegaan.

In een mindfulness training leren we om de aandacht te richten op het hier en nu. Hierdoor leren we te zien dat we vaak negatieve en automatische gedachten hebben die, zonder dat we het door hebben, leiden tot negatieve gevoelens. Door ons hiervan bewust te worden, kunnen we deze cirkel doorbreken. We leren onze gevoelens te herkennen in plaats van dat we erdoor meegesleurd worden. We leren dat gevoelens tijdelijk zijn en we leren te accepteren dat we voelen wat we voelen. Kortom: mindfulness is een training in aandacht. Het is een training in kijken naar datgene wat er is.

VOOR WIE IS MINDFULNESS

Is mindfulness bedoeld voor mensen die zichzelf beter willen kennen?
Mensen die de 80-90 % automatische gedachten en gevoelens die iedereen heeft, wil herkennen en ervaren om zelf het stuur meer in handen te nemen. Mindfulness is bedoeld voor mensen die zichzelf beter willen leren kennen omdat zij op een andere manier willen leren omgaan met klachten en ongemak in hun dagelijks leven.

Kortom: mindfulness is voor ondernemendeĀ mensen die het ondersteunend principe van mindfulness diepgaand willen verkennen en – in ieder geval gedurende een experiment van 8 weken (de duur van de training) – deel willen leren maken van hun stijl van leven en werk.

WAT DOET MINDFULNESS MET JE

Zijn de effecten van mindfulness trainingĀ veelvuldig onderzocht?
Het blijkt dat mensen na de training minder lijden onder stress en dat ze effectiever en met meer veerkracht in het leven staan. Deelnemers vertellen dat het hun leven boeiender, levendiger en bevredigender heeft gemaakt. Het is makkelijker de juiste balans in de gaten te houden.